Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i 
odesłanie go na poniższy adres:
— KARDO Tomasz Zakrzewski Ul. Sikorskiego 11/19 05-480 Karczew

kardo@op.pl
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data