1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą

KARDO
ul. Sikorskiego 11/19
05-480 Karczew
NIP : 532-132-13-77
e-mail : kardo@op.pl
tel. 792446787
 czynny w dni robocze w godzinach od 9.00 - 17.00

(zwaną poniżej Kardo) i jej Klientami za pośrednictwem sklepu internetowego

 

Umowa kupna

Przedstawiona oferta  nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Kup Teraz".

Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia).

2. Dowód zakupu

Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT. 

3. Ceny i koszty przesyłki

      3a. Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

      3b. Koszty przesyłki

Opcja przesyłki gratis dostępna dla wybranych produktów  (dostawa Poczta Polska do najbliższej placówki Poczty Polskiej względem kodu miejscowości zamieszkania). 

Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

4. Dostawa

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy Kardo nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Kardo może wypowiedzieć umowę. Wówczas Kardo powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Kardo zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien sporządzić protokół szkody z kurierem i niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta Kardo.

Należy dopilnować, aby protokół szkody wypełniony był przez kuriera rzetelnie i BARDZO DOKŁADNIE, opisany był stan paczki jak również jej forma zabezpieczeń i stan zawartości. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia nasza firma składać będzie reklamację w firmie kurierskiej/Poczta Polska. Uszkodzenia transportowe można zgłaszac w zależnosci od regulaminu konkretnej firmy kurierskiej w terminie do 7 dni od otrzymania uszkodzonej paczki jednakże skuteczność zgłoszenia uszkodznia mechanicznego po odbiorze przesyłki bez zastrzeżen jest znacznie mniejsza. Dlatego PROSIMY o SPRAWDZANIE PRZESYŁEK W OBECNOSCI KURIERA/LISTONOSZA. Protokół taki następnie musi być podpisany przez kuriera i adresata. Jedna kopia (skan,ksero) pozostaje u Państwa, oryginał protokołu należy przesłać na adres firmy KARDO. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia nasza firma składać będzie reklamację w firmie kurierskiej. Termin rozpatrzenia reklamacji określony jest odpowiednio w regulaminie danej firmy kurierskiej/Poczty Polskiej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższymi zaleceniami i dostosowanie się do nich. W przypadku nie przestrzegania powyższych reguł pozytywne rozpatrzenie reklamacji może być bardzo utrudnione albo wręcz nie możliwe - co jest nie zależne od nas. Wówczas nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za skutki całej sytuacji spowodowane nie dopilnowaniem w wyżej wymienionym zakresie przez klienta.

 

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Kardo 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

 

KARDO Tomasz Zakrzewski

Ul. Sikorskiego 11/19

05-480 Karczew

kardo@op.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając  pismo pocztą lub pocztą elektroniczną.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i 
odesłanie go na poniższy adres:
— KARDO Tomasz Zakrzewski Ul. Sikorskiego 11/19 05-480 Karczew

kardo@op.pl
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: kontakt@kardo.biz Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji - z wyjątkiem płatności za pobraniem, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

KARDO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tego towaru .

Przedmiot umowy (nowy, nieużywany, kompletny, w oryginalnym opakowaniu) proszę odesłać lub przekazać na adres:

 

KARDO Tomasz Zakrzewski

Ul. Słoneczna  37

05-540 Krupia Wólka

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest  zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

 

6. Gwarancja i odpowiedzialność

6a. Jeżeli w okresie gwarancji na skutek wad materiałowych lub wykonania produkt będzie działać wadliwie podczas normalnego użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, to Kardo zobowiązuje się bezpłatnie usunąć te wady w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Centrum Serwisowego. W szczególnych przypadkach okres ten może wynieść do 30 dni roboczych. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków firma Kardo dostarczyła uprawnionemu z gwarancji (konsumentowi) zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, będzie ona objęta gwarancją do końca pierwotnego okresu gwarancyjnego.

6b. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego na własny koszt i ryzyko.  KARDO nie przyjmuje zwrotów przesłanych przesyłką za pobraniem. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w wypadku wad innych niż wady materiałowe i wykonania oraz w sytuacji, gdy niemożliwe będzie odczytanie daty znajdującej się na dowodzie zakupu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego warunków gwarancji. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie odesłany na koszt Klienta.

6c. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący. 

6d. Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu. Paczki za pobraniem lub na koszt KARDO nie będą odbierane.
 

7. Metody płatności

7a. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze, przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach Kardo zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

7b. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski

Nr konta dla przelewów w PLN: 40 1050 1924 1000 0022 9415 2711
Odbiorca: Tomasz Zakrzewski
Adres odbiorcy: Sikorskiego 11/19 05-480 Karczew
Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

8. Ochrona danych osobowych RODO

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO), które reguluje zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Jednym z wymogów Rozporządzenia RODO jest obowiązek poinformowania klientów, kontrahentów oraz podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane, o sposobach i celach przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające dane osobowe. Uprzejmie informujemy, że firma KARDO w związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe otrzymane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

8a. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

8b. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy KARDO Tomasz Zakrzewski Ul. Sikorskiego 11/19 05-480 KarczewDane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania zawartych umów a po ich realizacji przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie KARDO, przez czas określony w przepisach szczególnych. 

8c. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8d. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

-Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

-Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

-Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

8e. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

8f. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

8g. Osoba fizyczna ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Uprawnienie to realizowane jest przez dostarczenie przez administratora na wniosek podmiotu kopii przetwarzanych danych w formie elektronicznej. Przekazanie pierwszej kopii jest bezpłatne, za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się podmiot danych, administrator pobierze z góry opłatę w wysokości PLN 13,20 brutto, płatne na konto:

ING Bank Śląski 40 1050 1924 1000 0022 9415 2711

8h. Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedawca wyłącznie do realizacji zamówień.

8i. Aby zrealizować umowę, Sklep Internetowy może udostępnić zebrane dane podmiotom takim jak: firmy kurierskie, firmy spedycyjne współpracujące ze Sklepem, w szczególności spółce: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.

8j. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez firmę KARDO należy kierować na dedykowany adres e-mail: iod@kardo.biz

9. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

9a. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0

9b. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

9c. Mechanizm cookies

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak login czy hasło. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. W obu przypadkach Nabywca może zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Nabywca korzysta.

9d. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

 

10. Regulacja końcowa

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane. 

Postanowienia działu 5 nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.